Tuesday, June 2, 2020

Tag: Yamang Bukid

Nanay Alejandra Santander, 62. (Yamang Bukid Farm Photo)

Age just a number

𝗡𝗮𝗻𝗮𝘆 𝗔𝗹𝗲 𝗳𝗶𝗻𝗱𝘀 𝗿𝗲𝗻𝗲𝘄𝗲𝗱 𝘀𝘁𝗿𝗲𝗻𝗴𝘁𝗵, 𝗷𝗼𝘆, 𝗽𝘂𝗿𝗽𝗼𝘀𝗲 𝗮𝘁 𝗧𝗵𝗲 𝗬𝗮𝗺𝗮𝗻𝗴 𝗕𝘂𝗸𝗶𝗱 𝗙𝗮𝗿𝗺 In her senior age, Alejandra Santander, 62 —fondly ...